top of page
tairm.jpg

1. Canto

2. Tairm

3. Casag

4. Ailein Duinn

5. A' Chailleach

6. Mùthadh

7. Clìodhna

8. Èirich

9. Fidir

10. Celphane

11. A’ Chnò Shamhna

12. Seòmar-cridhe

13. Siùd

1. Gaoir

2. Fuaim an Taibh

3. Leis a’ Bhàta

4. Fairich

5. An Làir Dhonn

6. Cumha Ni Mhic Raghnaill

7. Cionran

1.  Signs

2.  Carnival

3.  Tear in the Sky

4.  Kaidan Pt. 1

5.  Sleepwalkers

6.  Stone Ballroom

7.  100 Candles

8.  Shutterblade

9.  Kaidan Pt. 2

10. Grains of Sand

11. The Anatomy Rooms

12. Ashes 

1.  Ross Whyte - Ashes 

2.  Suk Jun Kim - Samul-Jing 

3.  Matricarians - The Things The Waves Would Bring 

4.  Kim Walker - Mormaerdom 

5.  Fiona Soe Paing - Daymoon Sun 

6.  Philip Rae - Choose The Right When The Choice Is Placed Before You 

7.  Martin Gray - Last Rays Of The Old Dead Sun

8.  Jim Ewen - The Boy Stared From Icebergs 

9.  Prof Lofi - She Whispers of Beauty

10.  Scott Lyon - Waves 

bottom of page